Art news from ‘Prinz Prager Gallery’

Prinz Prager Gallery, Prague: Beijing – Prague /New Sights In Chinese Contemporary Art/

Beijing – Prague New Sights In Chinese Contemporary Art 23 08 – 29 09 2013 List of exhibited artists: Ai Jing, Cao Hui, Fang Lijun, Feng Zhengjie, Gao Huijun, Gao Yu, Hong Hao, Huang Yan, Chang Xugong, Cheng Wenling, Ji Dachun, Jin Defeng, Jin Haiying, Kang Haitao, Li Hui, Li Ji, Li Luming, Li Rui, […]

Prinz Prager Gallery, Prague: Lupus Constellation

Jiří Matějů Lupus Constellation 10 05 – 30 06 2012 Opening: 09.05.2012 from 6 p.m. Jiří Matějů lives and works in Prague. Prinz Prager Gallery Osadní 35 170 00 Praha 7 – Holešovice Czech Republic www.prinzprager.com During exhibitions opened from Wednesday to Saturday from 1 p.m. to 6 p.m. or by appointment.