Art news from ‘Katarína Vavrová’

Bratislava City Gallery: Confession of my father

   Vyznanie môjmu otcovi/ Confession of my father Author: Katarína Vavrová Mirbach Palace 12. 6. 2013 – 1. 9. 2013 Curator: PhDr. Danica Lovišková www.gmb.sk