Prinz Prager Gallery, Prague: Beijing – Prague /New Sights In Chinese Contemporary Art/

Beijing – Prague
New Sights In Chinese Contemporary Art

23 08 – 29 09 2013

List of exhibited artists: Ai Jing, Cao Hui, Fang Lijun, Feng Zhengjie, Gao Huijun, Gao Yu, Hong Hao, Huang Yan, Chang Xugong, Cheng Wenling, Ji Dachun, Jin Defeng, Jin Haiying, Kang Haitao, Li Hui, Li Ji, Li Luming, Li Rui, Liang Fujun, Ling Jian, Lu Hao, Luan Xiaojie, Luo Brothers, Ma Liuming, Qi Zhilong, Shao Fan, Shi Jianmin, Wang Gongxin, Wang Guangyi, Wang Jin, Wang Ningde, Wei Guangqing, Weng Fen, Wu Mingzhong, Xue Song, Yan Yinhong, Yang Xun, Ye Yongqing, Yin Zhaoyang, Yue Minjun, Zhang Xiaogang, Zhong Biao, Zhu Wei.

www.prinzprager.com

Comments are closed.