Mabeyn Gallery, Istanbul: Draft


Alper Bıçaklıoğlu "Look", 2012, 90×90 cm, Mixed Media

Draft

5-30 June 2012

Participating artists:

Alper Bıçaklıoğlu
İsmet Değirmenci
Alev Gözonar
Huri Kiriş
Coşkun Sami
Emre Tandırlı
Murat Tosyalı
Pınar Yeşilada


Alev Gözonar "Red", 2011, 100 x 100 x 8cm, Polymerclay, layer wire, plexy, laquered wood

Mabeyn Gallery
Başmabeynci Köşkü
Nüzhetiye Caddesi No: 63
Beşiktaş 34357 İstanbul
www.mabeyngallery.com

Comments are closed.